02 de juny 2005

Deep throat

Havia de mantenir-se en secret fins a la seua mort, però no ha pogut resistir la temptació de viure el seu moment de glòria en la societat de l’espectacle global. I ara, als 91 anys, ha aconseguit ser la notícia de la setmana.

Clar que, posats a triar, m’agradava molt més quan la Gola profunda era la Linda Lovelace, sembla que per mèrits propis. De fet, la pel·lícula va estar escrita especialment per a ella, després que el director hi advertís una habilitat ben concreta.

Linda Lovelace