23 de març 2005

Una possible definició de morbositat

Els antecedents:

Un article a l’edició d’ahir de El País, signat per Fernando Savater i amb el títol de “Todas las opciones” (traducció desinteressada que ens fa d’Aukera Guztiak).
L’absoluta certesa que allò que hi trobaràs seran arguments construïts sobre la fal·làcia i els a priori; sobre la voluntària confusió de l’opinió pròpia amb la veritat absoluta, i –en conseqüència– de l’opinió contrària amb l’heretgia; sobre la identificació de l’opció política pròpia amb la Llei, i de l’altra amb el Delicte. Que allò que hi trobaràs seran intents fallits d’ironia, i la bilis mal digerida d’algú que s’ha arrogat el paper de jutge i de policia.

I tanmateix, t’hi poses. I el lliges. I la confirmació; massa tard, però.