05 d’abril 2005

Animació lectora al Soho

Downstairs


Al barri del Soho, a Londres, la majoria de les libreries tenen llicència per a vendre articles propis de Sex Shop.
Animació lectora i educació sexual alhora, potser esdevindria un bon pla de foment de la lectura en col·laboració amb el Ministeri d'Afers Socials.