31 de març 2007

Varietats

El contrari d’aquesta laïcitat no és solament el clericalisme invasiu i intolerant, sinó també la dominant cultura o pseudocultura radicalitzant i secularitzada, en la mesura que es caracteritza per un narcisisme petulant, ansiós per revestir-se d’una noble aurèola ideològica i de proclamar nobles batalles. Qualsevol espectacle de varietats, per vulgar que sigui, es té per cosa seriosa i està persuadit de complir una missió llibertària; tots se senten Galileu davant la Inquisició per més que es limitin a facècies innòcues. Aquesta pompositat és ben poc laica, tan poc com ho és la beateria. Els puritans que s’escandalitzen dels nudistes són tan poc laics com aquells nudistes que no es despullen pel plaer legítim de prendre el sol sinó amb l’emfàtica presumpció de combatre la repressió.

Claudio Magris, Les fronteres del diàleg