08 d’abril 2007

Resum de notícies

El preu de ser catalans, Les fronteres del diàleg, Casa de Misericòrdia, i l’original –en realitat, una fotocòpia més– d’una novel·la. El jefe de todo esto i Diario de un escándalo. “A la busca del Toisó d’Or. L’Europa dels prínceps / L’Europa de les ciutats”. I un dolorós paràsit enganxat a la banda dreta de les cordes vocals.

Mentrestant, prove de fixar un costum: enllestir treballs pendents, repartint a parts iguals el temps entre la feina i l’oci en una ciutat semideserta –enguany, potser, un poc menys deserta– i preparar el terreny per marxar-ne, just, el dia que la majoria hi tornen.

PS. Cada vegada és més difícil comprar llibres en català a València.