10 de maig 2005

Fugues subversives

El diumenge de matí la ciutat dorm o pren el sol, els seus habitants s'amaguen a les seues cases, sota un para-sol, fugen o simplement juguen a ajuntar-se tots al mateix lloc. Curiosament, aquest lloc diumenges de matí no sol ser un museu. No vull dir amb això que pense que no es visiten; per cert, crec que no es visiten sovint.

La Universitat de València recull una exposició col·lectiva d'art contemporani: fotografies, vídeos, escultures, suggeridores, incomprensibles, curioses, crítiques... com l'art en sí. L'exposició, Fugues Subversives: reflexions híbrides sobre les identitats, estava encapçalada pel següent text:

Les narracions nacionals globals o col·lectives, es fan especialment accessibles a través de la pròpia història familiar, simplement preguntant-nos per què ens casem i amb qui, per què vam perdre contacte amb determinats parents i amb altres no. Podem prendre com a punt de partida, per exemple, investigar sobre el lloc on vivim o on vam créixer. Qui hi va viure abans? Quins canvis s'hi han fet o hi han fet? Quan es va construir la teua casa? Què ens diuen els arxius municipals? Com encaixa tot això en la història local? S'ha revalorat o s'ha devaluat? Per què? Quan s'hi va traslladar la teua família? D'on venia i per què s'hi va mudar? Quina gent habitava el territori originàriament? La teua família recorda la seua història en aquella zona o en alguna altra? Els teus parents hi viuen prop? Què hi ha canviat des de la teua joventut? Per què? Quina relació té l'interior de la teua casa amb l'exterior? Com reflecteix l'estil i la decoració la formació cultural de la teua família i el seu lloc de procedència? Té garatge? Gespa? Jardí? La vegetació és local o importada? Hi ha prou aigua per a mantenir-la? Hi ha animals? I des d'un punt de vista més general. Estàs satisfet amb el present? Si no ho estàs, enyores el passat o sospires el futur? I així successivament.

LUCY R. LIPPARD

Successivament ...