20 d’octubre 2006

Del mateix paner

imatge

Finalment, entre els projectes i objectius de la Presidència en este nou període, Figueres considera bàsics aspectes com ara concloure i editar el Diccionari Normatiu Valencià, l'Atles Toponímic Valencià i l'Atles Lingüístic Valencià; crear una comissió de treball mixta, Consell-AVL, per a delimitar els àmbits competencials respectius; establir contactes amb altres institucions encarregades de la normativa de la llengua compartida i arribar als punts de trobada necessaris, dels del respecte i el reconeixement mutus; fer una crida als usuaris del valencià que continuen emprant una normativa diferent per tal que s'incorporen a l'oficial i en eixe sentit, caldrà establir ponts de diàleg amb les entitats valencianistes; col·laborar, si és el cas, amb l'IIFV en la realització de projectes de recerca sobre el valencià i dissenyar estratègies per a fer conéixer la institució al món de l'ensenyança mitjançant campanyes dirigides als professors i als escolars, entre altres.

La negreta –probablement innecessària– és nostra. La poca vergonya –absolutament imprescindible–, d’uns altres.