13 de novembre 2005

Avís

la por si l’aprofites
es torna cerimònia

D’un poema d’Enric Casassas
(de ser possible, en la veu de Miquel Gil).