31 de desembre 2009

D'entretemps

Si s’ha parlat tant que el segle XX comença aquell any 14, potser el segle XIX no deixà d’acabar efectivament el 1900 —coincidint amb la mort de Nietzsche, Wilde, o Verdi un any més tard—, de manera que enmig es produí un entretemps habitat per éssers trencadissos, malenconiosos, inadaptats a cap altre temps realment existent, malfiats i patidors de tota forma de poder, com Franz Kafka, Alban Berg, Robert Walser i els esmentats Mahler i Maragall [...].

Antoni Mora, “Joan Maragall [1860-1911]: Poètica i Política del Desempar”, dins Filosofia Catalana, núm. 1, 2005