02 de maig 2011

Perspectiva de gènere

imatge

(Imatge presa amb el mòbil, ara fa quasi un any, en un aparcament del centre de València).