26 d’abril 2006

Instant

Epigrama

Si no romandre,
entendre què no sóc:
el goig de creure

comença dins els ulls,
acaba amb la mirada.

Isidre Martínez Marzo, Hostes