01 de maig 2006

Contrapunt

I la qüestió, és clar, és que aquells eren francesos només de vocació.