06 de maig 2006

Escala

Una cita del dietari de Raimon, que recull Joan Garí en el seu:

Entre els autodidactes abunda l’autoignorant. Entre els posseïdors de títols universitaris abunda molt més l’ignorant a seques.

Podem pujar, però, un graó més: entre els expenedors de títols universitaris abunda l’ignorant cum laude.