30 de juny 2005

Adjectius

Però Kafka no ha sigut mai kafkià. Ni el Dant, dantesc.