29 de setembre 2005

Autors

En el cinema, l’acoloriment per ordinador de pel·lícules clàssiques en blanc i negre o el canvi de format que desfigura la imatge fins a encabir-la en la pantalla de televisió.
En la literatura, ¿l’equivalent deu ser l’adaptació a normes ortogràfiques actuals de textos medievals? ¿La utilització, moltes vegades arbitrària, de signes de puntuació en textos que no en tenien? ¿La inclusió del nom de l’autor o autors en obres que van circular originàriament sense signar de cap manera? ¿Les edicions abreujades i amb reducció del vocabulari a l’espectre limitat d’ús més comú? Ah no!, que això es fa per tal de fomentar la lectura...