12 de setembre 2005

Rodar i crear

Si he de trobar un llibre de la infància que haja recordat intensament en la vida adulta i al qual he tornat moltes vegades, sense dubte és Contes per telèfon, de Gianni Rodari. Ara en rellegesc uns altres sobre la forma de treballar, crear i portar a terme els exercicis de fantasia. M'ha inquietat la lectura de la següent definició del terme CREATIVITAT:

Creativitat és sinònim de pensament divergent, és a dir, capaç de trencar contínuament els esquemes de l'experiència. És creativa una ment que sempre treballa, sempre pregunta, i descobreix problemes on la resta troba respostes satisfactòries; està a gust en les situacions en què altres només intueixen perills; és capaç de judicis autònoms i independents (també respecte al pare, al professor i a la societat); rebutja les codificacions i remanipula objectes i conceptes sense deixar-se inhibir pel conformisme.
Me pregunte si conec cap creador...

... [continue pensant] ... [però de segur que el trobe] ...
... [pel que diu Pere més avall, tampoc ell pot ajudar-me] ...