07 de juliol 2008

Gypsy scholar

Més Calasso. En realitat, ací, únicament com a reportador d’una cita que l’autor italià atribueix a Rushdie. I, tot i que el fons del concepte no és nou, tant l’etiqueta que empra per referir-s’hi com la definició que en fa semblen prou interessants –brillant, en diu ell– com per copiar-ne el fragment:

[...] el gypsy scholar, en aquesta singular accepció, és l’scholar que els scholars no es poden prendre seriosament –efectivament: és gypsy–, però que llegeix, ensuma, reconeix els textos essencials d’una disciplina molt abans, de vegades anys, i de vegades dècades, que els scholars que després, amb aquests textos, faran les seves assenyades classes.

Un concepte, per cert, que Calasso fa servir per parlar de Chatwin.