16 d’octubre 2011

Tanzt, tanzt...


pina

...sonst sind wir verloren.

L’homenatge de Wenders a Bausch enlluerna, més enllà de les tres dimensions.

Ballem, ballem. Si no, estem perduts.