08 de juny 2005

Narratologia

Al Discurs sobre la dignitat de l’home, Pico della Mirandola recorda com Moisés i Timeu donaven com a motiu de la creació de l’home la necessitat del creador que hi hagués algú que admiràs el món: "acabada l’obra, l’artífex desitjava que hi hagués algú que apreciàs la raó de tan gran obra, que n’estimàs la bellesa, que n’admiràs la grandesa".
El primer cas de megalomania, o de l’ego excessiu d’un artista, havia de ser, òbviament, el del demiürg totpoderós. També, el primer exemple de la construcció d’un lector model.