22 de gener 2009

Amb inquietuds

Com posar en marxa un complicat sistema mecànic, com engegar maquinària pesada. La puta inèrcia, que primer es nega, que estira amb totes les forces, que es resisteix; però que després no farà més que empényer. I una excusa; només una excusa.

***

Ja fa dies que em fa una mica d’angúnia veure l’entrecuix de la torre Eiffel denunciant una inactivitat que no havíem previst. Vam anar a París, vam tornar de París, i la fotografia ha perdut el sentit que se suposava que havia de tenir.

***

Tot just acabe d’encetar els dietaris de Sándor Márai que em trobe una perla genial, quasi una divisa:

Tot i així, Faust era més humà. Va anar a parar a l’Infern, però si més no tenia inquietuds.