24 de gener 2009

Un espill

imatge

La classe (Entre les murs), la pel·lícula de Laurent Cantet, basada en una novel·la de François Bégaudeau. Sota l’aparença de documental –de fet n’agafa alguns ingredients– i amb una certa vocació d’objectivitat, d’observar sense intervenir ni jutjar. Això és, doncs, una aula d’un institut públic de secundària. Així és, en el millor dels casos. Per a bé i per a mal. A París o a València.

Els docents hi veuran, imagine, una cosa que ja coneixen; fins i tot s’hi reconeixeran. No sabria dir, en canvi, què hi veurà la resta de la societat. Si gosaran de mirar-se a l’espill: poques coses poden retornar un reflex més exacte de la societat que una aula. Si hi entendran que l’aula és sempre la conseqüència, no la causa.