25 de novembre 2006

Un joc

imatge

La lectura de la novel·la de Palol em reafirma en una sensació que m’acompanya des de Les concessions, el primer títol d’allò que l’autor ha anomenat Exercicis sobre el punt de vista. I és que hi ha un cert punt d’exageració exhibicionista –des dos extrems literalment oposats pel que fa a aquestes dues novel·les– que no s’explica si no és des de la sospita que Palol ha plantejat un joc als lectors –que Palol juga amb els lectors– que en algun moment farà explícit.

En qualsevol cas, Un Home Vulgar és una interessant reflexió entorn de la tradició cultural, de la pèrdua dels referents clàssics, pagans sobretot, que ens expliquen com a societat. Amb una disjuntiva implícita, al voltant de la possibilitat d’engegar-hi un procés de recuperació: aconseguir un resultat dinàmic, viu, capaç d’exercir de focus creador o, si més no, impulsor; o, per contra, aspirar només al treball de l’arqueòleg o del taxidermista.

0 comentaris: